PLG-Netwerk

PLG-Netwerk is het samenwerkingsverband tussen 53 primair onderwijs (PO)-besturen en de Opleiding tot Leraar Basisonderwijs van de Christelijke Hogeschool Ede (CHE).

lees meer

De Opleidingsschool
met impact!

Het beroepsbeeld is geconcretiseerd in een set van vijf kenmerkende en kritische beroepssituaties die centraal staan in de opleiding. In deze veel voorkomende concrete beroepssituaties wordt een startbekwame leerkracht geacht doeltreffend te kunnen functioneren na afloop van de opleiding. De beroepssituaties zijn samen met basisscholen uit het PLG-netwerk geformuleerd.

Wat is het PLG-Netwerk?

Meer lezen

Onze missie en visie

Direct contact met PLG

Meer lezen

Samen leerkrachten opleiden voor het christelijk basisonderwijs

Missie van PLG-Netwerk

De missie van het PLG-netwerk luidt: ‘Samen leerkrachten opleiden voor het christelijk basisonderwijs’. Dat christelijk basisonderwijs heeft naar onze overtuiging toekomst als het ten eerste trouw blijft aan de eigen christelijke identiteit en die relevant maakt in de nieuwe (onderwijs)context en pluriforme samenleving. En ten tweede als het een innovatief antwoord heeft op die nieuwe context van de 21e eeuw, in een onvoorspelbare toekomst.

PLG-Netwerk Koersplan

Download hier het Koersplan. Hierin beschrijven we hoe we de komende jaren onze samenwerking binnen het PLG-Netwerk verder willen bestendigen en doorontwikkelen. 

download